Fotoğraf/Film Çekimi Uçuş İzni

Sivil ve askeri kurumlarla koordinasyon gerektiren uçuş müsaadeleridir. İşletmelerin, üzerinde Genel Müdürlüğümüzün Elektronik Belge Yönetim Sisteminden alınmış Referans Numarası veya Kayıt Numarası yer alan Uçuş İzni Talep Formunu doldurarak uçuş yapmayı planladıkları tarihten en geç 10 iş günü öncesinden resmi yazı ya da faks kanalıyla hizmet tarifemizdeki ilgili bölümdeki hizmet bedelini yatırdığını gösterir dekont ile Genel Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
Buraya tıklayarak uçuş izin belgesine ulaşabilirsiniz.

İHA Kayıt Sisteminde Mülki İdare (Uçuş İzni ) Modülü Hizmete Giriyor….

19 Temmuz 2019 İHA Kayıt Sistemi uçuş izin süreçleri ve işleyişinde, Mülki İdare Amirliklerinin vereceği uçuş izinlerinin uygunluk ve değerlendirme süreçlerinin elektronik ortamda başvuru sahiplerince takip edilebilmesine yönelik uygulama 25 Temmuz 2019 tarihi itibariyle hizmete girdi.     İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatının (SHT-İHA) revize edilmesi ile birlikte İHA Kayıt Sistemi uçuş izin süreçleri ve işleyişi, talimata uyumlu bir şekilde devreye giriyor. Bu çerçevede, izne tabi bölgelerde, 400 feet (120 metre) altında yapılan uçuş izin başvurular direkt olarak o ilçenin İHA Kayıt Sistemi’nde kayıtlı yetkilisince görülerek,  ilgili personelin uygunluk verme durumuna göre uçuş izin başvurusunun sistemden onaylanıp onaylanmadığı takip edilebilecek. Ayrıca mülki idare yetkilileri tarafından ülke genelinde belirlenen yaklaşık 1000 yeşil alan (400 feet altında yapılan uçuş izin başvurularının, diğer ilgili kurumlar ile koordine gerektirmeden sistem tarafından otomatik onaylanacağı alanlar) prosedürlerin tamamlanmasına müteakip uçuş izin başvuru haritasında görülebilecek. Yeni uygulama ile birlikte ayrıca ticari amaçla planlanıp, sportif/amatör amaçla yapılacak uçuş izin başvuruları yeşil alanlara yönlendirilecek ve yeşil alan dışında yapılan uçuş izin başvuruları ticari olarak değerlendirilecek.   Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici, İHA Kayıt sistemi ile ilgili olarak bir yıldır devam eden çalışmalar neticesinde ülke genelinde tüm Mülki İdarelerin vereceği uçuş izinleriyle ilgili modülün eklenmesi ile çalışmaların tamamlandığını ve başvuruların doğrudan ilgilisine ulaşarak sistemin daha hızlı işlemesine yönelik uygulamanın Temmuz ayı içinde hizmete gireceğini açıkladı. İHA uçuş izni başvurusunda bulunanların, başvuruların sonuçlarını, başvurunun hangi kurum ve kuruluşlar tarafından değerlendirildiğini anlık olarak görüntüleyebileceğini belirten Genel Müdür Vekili Kesici, Mülki İdare Amirliklerince uygunluk vermeme durumunda uçuş izin başvurusunun cevabının başvuran sahibine sistem üzerinden otomatik olarak en kısa süre içerisinde iletileceğini ve böylelikle zaman ve maliyet kaybının engellenmesini hedeflediklerini ifade etti.